Selektuj događaj -
Umrli Roman III Argir, vizantijski car.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Bramante, talijanski graditelj i slikar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Donato Bramante, talijanski arhitekta i slikar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Antoine de Rivarol, francuski pisac.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Mikloš Küzmič, slovenski pisac, prevoditelj i svećenik u Mađarskoj

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umrla Gemma Galgani, svetica Katoličke crkve.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Boris Kidrič jugoslovenski i slovenački političar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Abraham Robinson, američki matematičar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Žak Prever (franc. Jacques Prévert), francuski pjesnik i šansonjer.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Aleksandar M. Leko, srpski hemičar.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Umro Enver Hodža (alb. Enver Hoxha), predsednik Albanije.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Erskine Caldwell, američki književnik.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Branko Bauer, hrvatski redatelj.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Moris Hileman (engl. Maurice Ralph Hilleman), američki mikrobiolog.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umrla Majda Sepe, slovenska pjevačica.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Kurt Vonegut Mlađi (engl. Kurt Vonnegut, Jr), američki pisac.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umrla Branka Mitić, srpska glumica.

Učitavanje

Takođe pogledajte ostale kategorije: