Selektuj događaj -
Kraj francuske vlasti u Haitiju, koji je tako postao prva republika crnaca i druga nezavisna država u Sjevernoj Americi, nakon SAD-a.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Ispred manastira Moravica Turci ubili srpskog arhimandrita Georgija Đorđevića Hadži-Đeru, narodnog prvaka u rudničkom kraju. Šest dana potom počela „seča knezova“, što je ubrzalo izbijanje Prvog srpskog ustanka.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Sima Andrejević-Igumanov je bio srpski trgovac i crkveno-prosvetni dobrotvor.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Janjičarske starešine, dahije, koje su 1801. uzurpirale vlast u Beogradskom pašaluku, počele „seču knezova“ u pokušaju da spreče pobunu srpskog naroda protiv janjičarskog zuluma. Na prevaru je uhvaćeno i pogubljeno oko 70 najuglednijih srpskih knezova, viđenih ljudi i sveštenih lica, među kojima Aleksa Nenadović, Ilija Birčanin, Hadži-Ruvim i Hadži-Đera. Taj događaj ubrzao izbijanje Prvog srpskog ustanka.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Umro Imanuel Kant (njem. Immanuel Kant), njemački filozof.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Počeo Prvi srpski ustanak. Na skupštini srpskih starešina u Orašcu kod Aranđelovca doneta odluka o podizanju bune protiv dahija. Za vođu izabran Karađorđe Petrović.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U Sibnici je vođena prva borba Karađorđa sa ustanicima protiv dahija.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U selu Drlupa na Kosmaju došao Aganlija na pregovore sa Karađorđem, i tu dolazi do prvog oružanog sukoba ustaničke vojske sa Turcima - Boj u Drlupi. Aganlija je pretrpeo poraz.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Rođen Johan Štraus stariji (njem. Johann Strauß), austrijski kompozitor.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Stupio na snagu Napoleonov kodeks, francuski krivični i građanski zakon, kojim je car Napoleon I, tada "doživotni konzul", reformisao pravosuđe.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Mikloš Küzmič, slovenski pisac, prevoditelj i svećenik u Mađarskoj

Učitavanje
Selektuj događaj -
Tokom Prvog srpskog ustanka u Zemunu održan sastanak srpskih ustanika i Turaka, uz posredovanje Austrije.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U borbama u Surinamu Britanci su prvi put upotrebili šrapnel, nazvan po izumitelju Henriju Šrapnelu.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U Ostružnici kod Beograda održana prva Skupština predstavnika celog pobunjenog naroda u Beogradskom pašaluku - Skupština u Ostružnici.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U Prvom srskom ustanku oslobođen Požarevac.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Počela ekspedicija Lewisa i Clarka

Učitavanje
Selektuj događaj -
Napoleon Bonaparta proglašen za cara Francuske. U decembru krunisan kao Napoleon I.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Mihail Glinka, ruski skladatelj.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Hermann Schlegel, njemački ornitolog.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen George Sand, francuska književnica.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Aleksandar Hamilton, američki ekonomista i politički teoretičar, prvi ministar finansija SAD (1789-95).

Učitavanje
Selektuj događaj -
Srpska potera predvođena Milenkom Stojkovićem uhvatila je i pogubila na dunavskom ostrvu Ada Kale beogradske dahije Aganliju, Kučuk Aliju, Mulu Jusufa i Mehmeda Fočića.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Ludvig Andreas fon Fojerbah (njem. Ludwig Andreas von Feuerbach), njemački filozof.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Nikola Kinjo, francuski pronalazač, poznat po tome što je izumeo prvi automobil na svetu.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Wilhelm Waiblinger, njemački pjesnik i pisac.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Franklin Pierce, američki predsjednik.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Ivan Mane Jarnović, hrvatski skladatelj i violinist.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Papa Pije VII u Parizu krunisao Napoleona Bonapartu za cara Francuske.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Bendžamin Dizraeli (engl. Benjamin Disraeli), britanski političar i pisac.

Učitavanje