Selektuj događaj
-
Prepodobni Timotej.

Učitavanje
Selektuj događaj
-
Sveti Evstatije.

Učitavanje
Selektuj događaj
-
Sveti Zaharija, patrijarh jerusalimski.

Učitavanje
Selektuj događaj
-
Sveti Jovan III Sholastik, patrijarh carigradski.

Učitavanje

Takođe pogledajte ostale kategorije: