Selektuj događaj
-
Prepodobni Vasilije Ispovednik.

Učitavanje
Selektuj događaj
-
Prepodobni Isaak Sirin II.

Učitavanje
Selektuj događaj
-
Prepodobni Akakije.

Učitavanje
Selektuj događaj
-
Prepodobni Atanasija Eginska.

Učitavanje

Takođe pogledajte ostale kategorije: