Najvažniji događaji na dan 27. maj/svibanj:

Slika Selektuj događaj
-
Sveti mučenik Isidor.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj
-
Sveti mučenik Maksim.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj
-
Prepodobni Serapion Sindonit.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj
-
Blaženi Isidor Jurodivi, Hrista radi.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj
-
Sveti Leontije II, patrijarh Jerusalimski.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj
-
Sveti novomučenik Marko Krićanin.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj
-
Sveti novomučenik Jovan Bugarski, zlatar.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj
-
Sveti mučenik Terapont.

Učitavanje

Takođe pogledajte ostale kategorije: