Selektuj događaj -
Škotska počinje sa upotrebom Julijanskog kalendara.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen španski dramatičar Pedro Calderón de la Barca.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Đulio Rospigliosi (ital. Giulio Rospigliosi), poznat kao Papa Kliment IX.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Italijanski filozof i pjesnik Đordano Bruno (ital. Giordano Bruno) osuđen na smrt i kao heretik spaljen na trgu Campo de' Fiori u Rimu.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Poveljom engleske kraljice Elizabete osnovana je „Istočnoindijska kompanija“ koja je dobila monopol na trgovinu sa Istokom, čime je počela britanska trgovačka, a potom i kolonijalna ekspanzija na indijskom potkontinentu.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen engleski kralj Charles I.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Engleska kraljica Elizabeta I izdala povelju o osnivanju Istočnoindijske kompanije za trgovinu, koja je krajem 17. veka imala znatna suverena prava, kao što su pravo na vođenje rata i sklapanje mira, kovanje novca, da bi 1757. postala najjača vlast u Indiji. Velika Britanija 1858. preuzela sve upravne funkcije kompanije.

Učitavanje