Selektuj događaj -
Bari, poslednji vizantijski posed u južnoj Italiji, se predao Robertu Gviskaru.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
U bici kod Mancikerta Turci Seldžuci su porazili Vizantiju. Smatra se presudnim događajem odgovornim za kasniju propast Vizantije.

Učitavanje