Selektuj događaj -
Umro Konstantin VII Porfirogenit, vizantijski car i istoričar.

Učitavanje