Selektuj događaj -
Bitka u Teutoburškoj šumi: germanski poglavar Arminije nanosi težak poraz rimskom vojskovođi Varu i uništava rimsku vojsku od tri legije.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Tit Flavije Vespazijan (lat. Titus Flavius Vespasianus, kasnije, kao car, Caesar Vespasianus Augustus), rimski car od 69. do 79. godine.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Vespazijan, rimski car.

Učitavanje