Selektuj događaj -
Bitka u Teutoburškoj šumi: germanski poglavar Arminije nanosi težak poraz rimskom vojskovođi Varu i uništava rimsku vojsku od tri legije.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Vespazijan, rimski car.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Vespazijan, rimski car.

Učitavanje