Selektuj događaj -
Vojska Abasidskog kalifata je u bici kod Anzena porazila vizantisjku vojsku kojm je komandovao sam car Teofilo.

Učitavanje