Selektuj događaj -
Car Sjuan-cun iz dinastije Tang je pobegao iz prestonica Si'ana pošto su se An Lušanove snage približile gradu tokom An Luašnove pobune.

Učitavanje