Selektuj događaj -
Konstantin II, car Istočnog Rimskog Carstva, ubijen u kupki u Siracusi, Italija.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Konstans II Pogonat, vizantijski car.

Učitavanje