Selektuj događaj -
Umro Grgur Turski, franački biskup, istoričar i potonji svetac.

Učitavanje