Selektuj događaj -
Car Justinijan I je svrgnuo carigradskog patrijarha Evtihija, pošto je patrijarh odbio carevo naređenje da usvoji principe monofizitske sekte aftartodoketa.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Umro Justinijan I. Veliki (lat. Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, grč. Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ἰουστινιανός, Flávios Pétros Sabbátios Ioustinianós), Vizantski car.

Učitavanje