Selektuj događaj -
Objavljen Justinijanov Kodeks pod nazivom Codex repetitae praelectionis.

Učitavanje