Selektuj događaj -
Malobrojne carske trupe predvođene Velizarom savladale ustanak Nika u Konstantinopolju. Pobeda nad ustanicima trajno učvrstila režim vizantijskog cara Justinijana I.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Vizantski car Justinijan I naredio izgradnju nove pravoslavne bazilike u Konstantinopolju, Aje Sofije.

Učitavanje