Selektuj događaj -
Umro Hlodomir, franački kralj.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Ahkal Mo' Naab' I, vladar majanskog grada Palenque.

Učitavanje