Selektuj događaj -
Flavije Vasilisk (Latin: Flavius Basiliscus Augustus) postaje vizantski car.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Zapadnorimski vojskovođa Flavije Orest svrgao i proterao cara Julija Nepota i postavio na presto svog desetogodišnjeg sina Romula Avgustula.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Romul Avgustul je proglašen za cara Zapadnog rimskog carstva.

Učitavanje