Selektuj događaj -
Maloljetni Lav II stupio na istočnorimski (vizantijski) presto.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Istočnorimski (Vizantijski) car Lav I krunisao je svog zeta Zenona za Suvladara svog nasljednika maloljetnog Lava II.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Julije Nepot je prisilio rimskog uzurpatora Glicerija da abdicira i proglasio je sebe carem Zapadnog rimskog carstva.

Učitavanje