Selektuj događaj -
Maloletni Lav II stupio na istočnorimski (vizantijski) presto.

Učitavanje