Selektuj događaj -
Zapadnorimskog cara Majorijana svrgao i posle pet dana pogubio vojskovođa Ricimer.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Lav I., papa.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Zapadnorimski vojskovođa Ricimer proglasio za cara senatora Libija Severa.

Učitavanje