Selektuj događaj -
Umro Sveti Bazil iz Cezareje.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rimska vojska okupljena u Sirmijumu (današnja Sremska Mitrovica) proglasila za cara istočnog dela carstva Teodosija I.

Učitavanje