Selektuj događaj -
Rimski car Julijan Apostat ubijen pri povlačenju iz Sasanidskog Carstva; rimske postrojbe carem su proglasile general Jovijana.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Julijan, poslenji rimski car odan paganskoj veri.

Učitavanje