Selektuj događaj -
Rođen Sveti Aurelije Augustin, kršćanski svetac i filozof iz Hippoa.

Učitavanje