Selektuj događaj -
Rimski vojskovođa Magnencije zbacio legitimnog cara Konstansa I.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Nepotijan, Konstantinov sestrić, podigao je u Rimu neuspešnu uzurpaciju protiv vladara zapadnog dela Rimskog carstva Magnencija.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rimski car Konstancije II u Naisu (današnjem Nišu) naterao uzurpatora Vetraniona da se odrekne carskog položaja i zatim ga konfinirao na imanje u Prusu u Maloj Aziji.

Učitavanje