Slika Selektuj događaj -
U današnjem Izniku počeo je sa radom Nikejski sabor, prvi vaseljenski sabor u istoriji hrišćanstva.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
U Nikeji je završen Prvi vaseljenski crkveni sabor, koji je sazvao rimski car Konstantin Veliki. Nikejski sabor osudio je različite jeresi, posebno aleksandrijskog sveštenika Arija, uspostavio doktrinu o „svetom trojstvu“ i reformisao Julijanski kalendar.

Učitavanje