Selektuj događaj -
Rimska vojska u Eburakumu (današnji Jork) izvikala za cara Konstantina I, sina preminulog Konstancija I Hlora.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Konstancije I Hlor (lat. Constantius I Chlorus), rimski car (tetrarh) i otac Konstantina Velikog.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Sin rimskog cara Maksimijana, Maksencije, zaobiđen prilikom podele vlasti 305., proglasio se za cara u Rimu.

Učitavanje