Selektuj događaj -
Dioklecijan je imenovao Maksimijana za cezara i svog savladara.

Učitavanje