Selektuj događaj -
Amadeus I postaje kralj Španije.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Émile Borel, francuski matematičar i političar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Izdajom u Podosoju uhićen hrvatski hajduk Andrijica Šimić.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Dejvid Biti, britanski admiral.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Pruski kralj Vilim u Versaillesu proglašen za prvog cara novostvorenog Njemačkog carstva.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Francuska „Vlada narodne odbrane“, koja je formirana u Parizu po svrgavanju Napoleona III i proklamovanja republike, prihvatila kapitulaciju u ratu s Pruskom, u kom je francuska vojska teško poražena.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Fridrih Ebert (njem. Friedrich Ebert), njemački političar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Franc Saleški Finžgar, slovenski književnik.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Francuska potpisala kapitulaciju i akt o pomirenju s Pruskom posle izgubljenog rata Mirovni ugovor, kojim je Francuska ustupila Pruskoj Alzas i veliki deo Lorene, uz ratnu štetu od pet milijardi zlatnih franaka, potpisan u maju.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Rođen Jovan Dučić, srpski pjesnik, pisac i diplomata.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođena Rosa Luxemburg, njemačka socijaldemokratska političarka.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Rođena Rozalija Luksenburg (polj. Rozalia Luxenburg), njemačka revolucionarka.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U Parizu, radnici počeli prvu proletersku revoluciju, poznatu kao Pariska komuna.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođena Maria von Vetsera, austrijska plemkinja.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Kancelar Oto fon Bizmark otvorio prvu sednicu Rajhstaga novog Nemačkog carstva.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Službeno je uspostavljena Pariška komuna.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Heinrich Mann, njemački književnik.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Izdana deklaracija Pariške komune.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Mirko Seljan, hrvatski istraživač.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Joanis Metaksas, grčki general i državnik.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Rođen Edmund Džon Milington Sing (engl. John Millington Synge), irski književnik.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Umro Omer-paša Latas, turski paša srpskog porijekla.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Rođen Eduard Slavoljub Penkala, hrvatski izumitelj i inženjer, izumitelj brojnih izuma među kojma se ističu penkala, termofor, kočnica, anodna baterija i deterdžent.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umrla Marija Anuncijata, kći kralja Ferninanda II.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Victor Grignard, francuski hemičar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Francuska i Nemačka u Frankfurtu potpisale sporazum kojim su Alzas i Lorena ustupljeni Nemcima.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Danijel Fransoa Espri Ober, francuski kompozitor opera.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Francuska je vojska upala u Parišku komunu i slomila je nakon tjedan dana uličnih borba.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Georges Rouault, francuski slikar i grafičar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Nemačka je anektirala Alzas, nakon poraza Francuske u francusko-pruskom ratu.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Austrougarski car Franc Jozef I objavio odluku o ukidanju Vojne krajine. Odluka sprovedena 1873. Krajina bila austrijski granični pojas prema Turskoj, po uspostavljanju Austrougarske monarhije. Po uvođenju opšte vojne obaveze izgubila vojni značaj.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Rođen Stjepan Radić, hrvatski političar i pisac, osnivač Hrvatske seljačke stranke.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Willibald Alexis, njemački književnik.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Valter Brajski (njem. Walter Breisky), austrijski političar, kancelar Austrije na jedan dan.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Marsel Prust, francuski pisac.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Karl Liebknecht, njemački političar Jedan od vođa Novembarske revolucije u Njemačkoj 1918, posle gušenja revolucije uhapšen i u januaru 1919. ubijen zajedno s Rozom Luksemburg.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Rođen Orvil Rajt (engl. Orville Wright), američki pionir aviacije, konstruktor i graditelj aviona.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Alber Lebren, francuski državnik.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Ernest Raderford (engl. Ernest Rutherford), britanski fizičar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođena Grazia Deledda, talijanska književnica.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Janko Vuković Podkapelski, hrvatski carski i kraljevski admiral.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Ivan Evanđelista Šarić, nadbiskup vrhbosanski, pjesnik, prevoditelj i hrvatski iseljenik.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U katastrofalnom požaru u Chicagu, koji je trajao sedam dana, poginulo je 300 ljudi, a 900.000 ostalo je bez krova nad glavom.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
U selu Rakovica izbila Rakovička buna. Ustanak je poveo hrvatski političar Eugen Kvaternik protiv austrougarskih vlasti, sa ciljem uspostavljanja nezavisne hrvatske države. Buna je trajala je samo četiri dana i završila se porazom hrvatskih ustanika.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U Rakovici kod Plaškog ubijen Eugen Kvaternik.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Eugen Kvaternik, hrvatski političar, pisac i revolucionar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Charles Babbage, engleski matematičar, izumitelj, otac računarstva.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Velika Britanija anektirala dijamantska polja u Kimberliju u Južnoj Africi.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Paul Valéry, francuski književnik.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Na osnovu Ustava iz 1869. (Namesnički ustav), donet je prvi zakon o poroti u Srbiji, koji je stupio na snagu 1. januara 1872.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Milan Sufflay, hrvatski političar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Davida Livingstonea, koji se smatrao nestalim, pronašao je Henry Morton Stanley usred Afrike i pozdravio ga riječima: "Dr. Livingstone, pretpostavljam?".

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Vladislav Ribnikar, osnivač lista Politika.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Moses Gale patentirao upaljač.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Edward Law, britanski političar.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Premijera Verdijeve opere "Aida" održana u Kairu, mestu gde se i odigrava radnja drame.

Učitavanje