Selektuj događaj -
Umro Ivan Nepomuk Labaš, hrvatski heraldičar, kolekcionar, prevoditelj.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Hristo Botev, bugarski pesnik, revolucionar i publicist.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen August Strindberg, švedski književnik i dramatičar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Jean Richepin, francuski književnik.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Umro France Prešern (sloven. France Prešeren), slovenski književnik.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Italijanski revolucionar Đuzepe Macini proglasio Rim republikom.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Pavle Jovanović, političar, publicista i pokretač i prvi urednik lista Srbobran, prvog nezavisnog srpskog časopisa u Hrvatskoj.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Teodor Georgiević, hrvatski političar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Car Franjo Josip I. donio oktroirani ustav za sve zemlje Habsburške Monarhije.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Georg Luger, austrijski pronalazač i izumitelj.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Giuseppe Caspar Mezzofanti, italijanski kardinal te čuveni lingvist i hiperpoliglot.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Velika Britanija na osnovu sporazuma s maharadžom od Lahorea anektirala Pendžab i pripojila ga Britanskoj Indiji.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen John William Waterhouse, britanski slikar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Na inicijativu revolucionarnog lidera Lajoša Košuta Mađarska proglasila nezavisnost od Austrije.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Kacušika Hokusaj, jedan od naznačajnih japanskih umjetnika.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Karoly Khuen Hedervary, mađarski grof.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Ambroz Matić, bosanskohercegovački franjevac i pjesnik.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umrla Anne Brontë, britanska književnica.

Učitavanje
Selektuj događaj -
„Junačkom igrom“ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Juran i Sofija ili Turci kod Siska u izvedbi novosadskog Domorodnog teatralnog društva svoju djelatnost započinje Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Mađari topovima s Petrovaradina skoro potpuno uništili Novi Sad braneći se od napada vojske hrvatskog bana Jelačića.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Džejms Noks Polk (engl. James Knox Polk), američki političar, jedanaesti predsjednik SAD-a.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Francuske trupe su ušle u Rim savladavši otpor snaga Đuzepea Garibaldija i ponovo ustoličile poglavara rimokatoličke crkve papu Pija IX.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Nicholas Edward Brown, engleski taksonom.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Vjekoslav Klaić, hrvatski povjesničar i pisac.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
U bici kod Šegešvara poginuo mađarski pesnik i revolucionar Šandor Petefi (mađ. Petőfi Sándor), jedan od vođa nacionalnog pokreta 1848. Otac mu bio Srbin Stevan Petrović, a Šandorovo kršteno ime bilo Aleksandar. Smatra se najtalentovanijim i najboljim mađarskim lirskim pesnikom XIX veka i snažno uticao na južnoslovenske pesnike, posebno na Đuru Jakšića i Jovana Jovanovića Zmaja.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U bici kod Šegešvara poginuo mađarski pesnik i revolucionar Šandor Petefi, jedan od vođa nacionalnog pokreta 1848.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Austrija i Rusija srušile mađarsku republiku.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Austrijska vojska uz pomoć Rusije ugušila Mađarsku revoluciju, nacionalni lider Lajoš Košut napustio zemlju.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Ivan Rendić, hrvatski kipar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Austrijske trupe pod komandom Johana Jozefa Radeckog savladale su otpor Danijela Manina i zauzele Veneciju, koja je u martu 1848. proglasila nezavisnost. Austrijska vlast održala se do 1866. kada je područje Venecije pripojeno Kraljevini Italiji.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Antun Nemčić, hrvatski književnik.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Rođen Ivan Petrovič Pavlov (rus. Иван Петрович Павлов), ruski fiziolog i dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1904.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Umro Johan Štraus stariji (njem. Johann Strauß), austrijski kompozitor.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Ivan Pavlov, ruski fiziolog.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Dragutin Knežić, hrvatski general.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Umro Edgar Alan Po (engl. Edgar Allan Poe), američki pisac.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Umro Frederik Fransoa Šopen (franc. Frédéric François Chopin, polj. Fryderyk Franciszek Szopen), poljski kompozitor i pijanist.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Ruski dvor osuđuje Fjodora Dostojevskog na smrt zbog protudržavnog djelovanja, ali je njegovo pogubljenje otkazano u zadnji čas.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Sir John Ambrose Fleming, fizičar.

Učitavanje