Selektuj događaj -
Rođen Bendžamin Hobson, medicinski misionar u Kini.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Mirko Bogović, hrvatski pjesnik, političar i središnja književna osobnost u doba Bachova apsolutizma te jedan od osnivača hrvatske novele.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Friedrich Graf Buelow, pruski general.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Bogoslav Šulek, hrvatski jezikoslovac.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođena Charlotte Brontë, britanska književnica.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Aleksander Terplan, slovenski književnik u Ugarskoj.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Emanuel Leutze, američki slikar njemačkoga podrijetla.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Ivan Kukuljević Sakcinski, hrvatski političar, književnik i povjesničar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođena Adele Muzzarelli, talijanska soubretta, pjevačica i plesačica.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Ričard Šeridan, irski dramski pisac i političar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Na Kongresu u Tukumanu proglašena je nezavisnost Ujedinjenih provincija Rio de la Plate (Argentina) od Španije.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Žozef Artur Gobino, francuski aristokrata, diplomata, mislilac i teoretičar rasizma.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Paul Julius von Reuter, osnivač britanske novinske agencije Reuters.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Karl Cajz (njem. Carl Zeiss), njemački optičar i osnivač poznate istoimene firme Karl Cajz.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen August Wilhelm Ambros, austrijski skladatelj.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Utemeljeno sveučilište u Varšava.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Morrison Waite, sedmi Vrhovni Sudija SAD.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Indiana je postala 19 savezna država SAD-a.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Rođen Verner fon Simens (njem. Werner von Siemens), njemački elektrotehničar i izumitelj.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Rođena Marija Trandafil, srpska dobrotvorka, podigla je zgradu za sirotište u kojoj se danas nalazi sedište Matice srpske.

Učitavanje