Selektuj događaj -
Rođen Žozef Nieps, francuski hemičar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Parlament Velike Britanije doneo Zakon o taksama, namećući dažbine i američkim kolonijama.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Franz Xaver von Baader, njemački filozof .

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Mihail Vasiljevič Lomonosov, ruski naučnik, pesnik i akademik.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Mihail Vasiljevič Lomonosov, ruski naučnik.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Rođen Filip Višnjić, srpski pjesnik-guslar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođena Christiane von Goethe, žena Johanna Wolfganga von Goethea.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Franjo I Stjepan, car Svetog Rimskog Carstv.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Axel Fredrik Cronstedt, švedski kemičar i otkrivač nikla.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Robert Fulton, američki inženjer i izumitelj.

Učitavanje