Selektuj događaj -
Francuski moreplovac Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier otkrio ostrvo koje je kasnije po njemu nazvano Bouvet.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Franjo Sušnik, hrvatski pisac i leksikograf.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Turska vojska u bici kod Grocke pobedila Austrijance i primorala ih da napuste Srbiju i Beograd. Beogradskim mirom 18. septembra Beograd i teritorije severno od Zapadne Morave posle 21 godine ponovo pripali Otomanskom carstvu.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Potpisivanjem Beogradskog mira okončan je rat između Austrije i Turske, započet 1736. Austrija je potisnuta sa Balkana, a Turska se vratila na Dunav i Savu. Srbija je ponovo postala deo Otomanskog carstva, a Austrija je bila prisiljena da Turcima vrati i Malu Vlašku i delove Bosne koje je dobila Požarevačkim mirom 1718.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Grigorij Aleksandrovič, knez Potemkin-Tavričeski (rus. Григо́рий Алекса́ндрович Потёмкин, князь Потёмкин-Таври́ческий), ruski vojskovođa.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U Nišu potpisan mirovni sporazum između Osmanskog sultanata i Ruske Imperije kojim je okončan Rusko-turski rat.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Osmanlijskom carstvu su Beogradskim mirom, poslije 21 godine pod Austrijom, ponovo pripali Beograd i sve teritorije sjeverno od Zapadne Morave.

Učitavanje