Selektuj događaj -
Rođen Osman III, sultan Osmanlijskog carstva.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Sklopljen je mir u Srijemskim Karlovcima.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Potpisan Karlovački mir, kojim je posle 16 godina okončan rat Turske i Svete alijanse. Sporazumom koji su u Sremskim Karlovcima s Turskom sklopile Austrija, Rusija, Poljska i Venecija Turci izgubili Ugarsku, Slavoniju, Liku i Baniju, zadržali Banat i deo Srema do Mitrovice. Venecija dobila srednju Dalmaciju, Boku Kotorsku do Risna i Moreju.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Žan Rasin, francuski pesnik i autor drama.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Danska, Rusija, Saska i Poljska, poslije pobjede nad švedskom vojskom, potpisale sporazum o podjeli Kraljevine Švedske.

Učitavanje