Selektuj događaj -
Josip I postaje car Svetog rimskog carstva.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Izumljen klarinet u Nürnbergu.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Šarl Lebren (franc. Charles Le Brun), francuski slikar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Austrijski car Leopold I balkanskim hrišaćanima uputio proglas u kojem ih je pozvao da i dalje pomažu njegovu vojsku u borbama protiv Turaka, obećavajući im razne povlastice.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Giovanni Legrenzi, italijanski kompozitor.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U Beogradu, na Kalemegdanu, održan veliki srpski narodno-crkveni sabor na kojem je odlučeno da se prihvati poziv austrijskog cara Leopolda na zajedničku borbu protiv Turaka, ali sa teritorije Ugarske.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U bici kod Bojna, u „Slavnoj revoluciji“, engleski kralj Vilijam III Oranski pobedio je katoličke snage Džejmsa II. (Ovaj dan protestanti u Severnoj Irskoj, „Oranžisti“, obeležavaju nizom parada i marševa, što izaziva revolt katolika i dovodi do sukoba sa policijom).

Učitavanje
Selektuj događaj -
U bici na Bojnu tokom Slavne revolucije, engleski kralj Vilijam III Oranski pobedio je katoličke snage Džejmsa II.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Austrijski car Leopold I doneo ukaz, poznat kao "Privilegij", kojim su Srbi na teritoriji Austrije dobili određene povlastice. "Privilegij" garantovao slobodu vere, upotrebu julijanskog kalendara i pravo izbora arhiepiskopa i drugih sveštenika.

Učitavanje