Selektuj događaj -
Umro Abas I Veliki, persijski vladar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Njemački car Ferdinand II Habsburški, izdao Edikt o restituciji kojim je protestantskim knezovima naloženo da vrate katoličkoj crkvi sve posede zaplenjene od 1552. Ferdinand III opozvao je taj edikt Vestfalskim mirovnim ugovorom 1648.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Engleski kralj Čarls I raspušta parlament čime počinje trinestogodišnji period tokom koga se engleski parlament nije sastajao (Trinestogodišnja tiranija).

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Aleksej I, ruski car.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Christiaan Huygens, nizozemski astronom, matematičar i teorijski fizičar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Pit Piterzon Hajn (hol. Piet Pieterszoon Hein), holandski mornarski oficir.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Mirom u Aleu okončana pobuna protestanata u Francuskoj, poznata po nazivom hugenotski ratovi.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Jan Sobjeski, poljski kralj (1674-96).

Učitavanje