Selektuj događaj -
Francuska zauzela Calais, posljednji kontinentalni posjed Engleza u Francuskoj.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Njemački car Ferdinand I uzeo titulu svjetog rimskog cara bez uobičajenog papinog krunisanja.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umrla Rokselana, supruga osmanskog sultana Sulejmana I Veličanstvenog.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Karlo V., njemačko-rimski car i španjolski kralj.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Počinje Elizabetansko doba: kraljicu Marija I naslijeđuje njezina polusestra Elizabeta I.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umrla Marija I., engleska kraljica.

Učitavanje