Selektuj događaj -
Hrvatsko plemstvo je na saboru u gradu Cetinu izabralo za kralja Ferdinanda Habsburga.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Francuski kralj Fransoa I oslobođen je iz ropstva. Kralj je zarobljen u februaru 1525. kada je, kod italijanskog grada Pavije, španska armija, predvođena markizom od Peskare, pobedila francusko-švajcarske trupe pod njegovom komandom.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U bici kod Panipata mogulski vođa Baber s 2.000 boraca porazio 10.000 vojnika sultana Ibrahima od Delhija, čime je počela dvoipovekovna vladavina Mogula nad Indijom.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Go-Kashiwabara, 104. japanski car.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Papa Klement VII pristupio Svetoj ligi Francuske, Venecije i Milana protiv rimsko-nemačkog cara Karla V.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U pohodu na Ugarsku, turska vojska posle tronedeljne opsade zauzela Petrovaradin. Turci potom osvojili susedne gradove u Sremu i kod Osijeka izgradili most na reci Dravi, prešli u Ugarsku i 29. avgusta potukli, kod Mohača, vojsku kralja Ljudevita II.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Osmanlijski sultan Sulejman I. pobijedio je na Mohačkom polju češko-ugarskog kralja Ludwiga II., koji se prilikom povlačenja utopio u reci. Ugarska država se raspala na tri dela: jedan je potpao pod Turke, drugim je zavladao ugarski vladar Jovan Zapolja, a treći je došao pod vlast Habsburga, koji su nakon Zapoljine smrti 1540. preuzeli ugarski presto.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Turski sultan Sulejman Veličanstveni je, posle pobede nad Mađarima na Mohačkom polju, ušao u nebranjeni Budim.

Učitavanje