Selektuj događaj -
Započeo je anabaptistički pokret kada su njegovi osnivači Konrad Grebel, Feliks Manc i Jerg Blaurok ponovo krstili jedan drugog i svoje sledbenike u Cirihu jer su smatrali da je hrišćanska praksa krštenja dece nevažeća jer deca ne mogu da biraju svoju veru.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Juraj II. Drašković, hrvatski ban i zagrebački biskup.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Španci pod komandom Markiza od Peskare pobijedili francusko-švajcarsku vojsku u bici kod Pavije u Italiji, upotrebivši prvi put u istoriji ratovanja puške arkebuze. Poginulo je oko 14.000 vojnika, a francuski kralj Fransoa I je zarobljen.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Španski osvajač Ernan Kortes pogubio poslednjeg astečkog cara Kuautemoka.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Knez Krsto Frankopan sa 6 000 vojnika oslobodio grad Jajce od turske opsade i opskrbio ga hranom i oružjem. Taj njegov junački podvig odjeknuo je u Europi.

Učitavanje