Selektuj događaj -
Papa Lav X ekskomunicirao Martina Luthera iz katoličke crkve.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Sazvan je državni Sabor u Wormsu radi rasprave o Martinu Lutheru i protestantskoj reformaciji u Svetom Rimskom Carstvu.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Ferdinand Magellan i njegova posada postali su prvi Europljani koji su stigli do Guama u Marijanskim otocima.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Portugalski moreplovac Ferdinand Magelan stigao na Filipine, gde je krajem aprila poginuo u sukobu s domorocima. Posle tri godine plovidbe oko sveta, u Španiju se 1522. od pet brodova njegove ekspedicije vratila samo „Viktorija“ sa 18 članova posade. Tim putovanjem je prvi put oplovljena Zemlja.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Martin Luter, protestantski reformator, došao je u grad Vorms da bi bio saslušan pred saborom u Vormsu.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Urođenici sa filipinskog ostrva Maktan ubili portugalskog moreplovca Ferdinanda Magelana, koji je predvodio ekspediciju na prvom putovanju oko sveta.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Ubijen Ferdinand Magellan, portugalski moreplovac.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Petar Kanizije, nizozemski svetac.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rimsko-nemački car Karlo V, kao izvršilac papske ekskomunikacije, doneo je Vormski edikt kojim su Martin Luter, osnivač protestantizma u Nemačkoj i njegovi sledbenici prognani iz zemlje.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Urban VII, papa.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Španski osvajač Hernan Kortez zauzeo i razorio, posle tromesečne opsade, asteški grad Tenočtitlan.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Turci su pod komandom sultana Sulejmana Veličanstvenog osvojili Beograd i proglasili ga za sedište Smederevskog sandžaka. Beograd je postao pogranična tvrđava iz koje je turska vojska napadala Ugarsku i Austriju.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Papa Lav X dodelio je engleskom kralju Henriju VIII titulu „Branitelja vjere“ pošto je kralj objavio knjigu u kojoj je osudio ideje verskog reformatora Martina Lutera. Henri VIII je 12 godina kasnije osporio autoritet rimokatoličke crkve, a 1534. se proglasio poglavarom anglikanske crkve.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Lav X., papa.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Siksto V Peretti, rimokatolički papa.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Manuel I., kralj Portugala.

Učitavanje