Slika Selektuj događaj -
Štamparija u Cetinju štampala prvu knjigu na srpskom jeziku, „Oktoih prvoglasnik“ Đurđa Crnojevića i štampara Makarija, jednu od najviše korišćenih bogoslužnih knjiga u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Domeniko Girlandajo (ital. Domenico Ghirlandaio), italijanski slikar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Fransoa Rable (franc. François Rabelais), francuski književnik.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Georgius Agricola, njemački prirodnjak.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Španski moreplovac Kristifor Kolumbo otkrio ostrvo kasnije nazvano Jamajka.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Portugalija i Španija potpisale sporazum u Tordesiljasu o podeli Novog sveta.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Tiskan je Senjski glagoljski misal u senjskoj tiskari koja je djelovala od 1494. do 1508. godine. Senjski misal, prva je knjiga na hrvatskome jeziku tiskana nakon prvotiska Misala iz 1483. godine.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Fransoa I, francuski kralj.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Rođen Sulejman I Veličanstveni, sultan Osmanskog carstva 1520-1566.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Porodica Mediči postaje vladarska u Firenci.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Giovanni Pico della Mirandola, talijanski humanist.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Giovanni Pico della Mirandola, talijanski filozof.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U Rim ušle snage francuskog kralja Šarla VIII. U nameri da osvoji Italiju i pripremi krstaški rat protiv Turske, francuski kralj prodro do Napulja, ali bio prisiljen da se povuče pred vojnim savezom pape, Španije, Mletaka i milanskog vojvode.

Učitavanje