Selektuj događaj -
Kraljica Kipra Katarina Kornaro, poslednja vladarka iz dinastije Lizinjan, ustupila kraljevinu Mletačkoj republici.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Mimar Sinan, glavni Osmanlijski arhitekta u službi sultana Selima I, Sulejmana Veličanstvenog i Murata III.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Tomas Krenmer, engleski verski reformator.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Jacob Sturm von Sturmeck, njemački državnik i reformator.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođena Margareta Tudor, škotska kraljica.

Učitavanje