Selektuj događaj -
Rođen Piero de Medici, firentinski patron.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Leon Battista Alberti, talijanski humanist, pisac, matematičar, kriptograf i arhitekt.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Leon Battista Alberti, talijanski humanist, pjesnik, slikar, kipar, arhitekt, pravnik i matematičar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Janus Pannonius, hrvatski humanist, pjesnik i diplomat.

Učitavanje