Selektuj događaj -
Bitka kod Nikopolja u kojoj je Osmansko carstvo potuklo krstašku vojsku.

Učitavanje