Selektuj događaj -
Danci, u bici kod Folkepinga, porazili Šveđane i zarobili njihovog kralja Alberta, posle čega je danska kraljica Margareta I postala vladar Danske i Švedske.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Kosovska bitka (bitka na Kosovu, boj na Kosovu, Kosovski boj ili Vidovdanska bitka) je vođena na hrišćanski praznik Vidovdan, nedaleko od Prištine, između srpskih i osmanskih snaga. Srpske snage je predvodio knez Lazar Hrebeljanović i među njima su bile i snage njegovih srodnika i saveznika, dok se na čelu turske vojske nalazio sultan Murat I sa sinovima Jakubom i Bajazitom.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Poginuo Miloš Obilić, junak iz srpske epske poezije koji je, prema predaji, ubio turskog sultana Murata I u Kosovskoj bitci.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
U bici na Kosovu poginuo Lazar Hrebeljanović, knez Moravske Srbije.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
U bici na Kosovu pogin Murat I, otomanski sultan.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U bici na Kosovu poginuo Jakub, sin Murata I.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Cosimo de Medici, firentinski bankar.

Učitavanje