Selektuj događaj -
U bici kod Bileće bosanska vojska pod komandom Vlatka Vukovića je porazila osmanlijsku vojsku.

Učitavanje