Selektuj događaj -
Češki kralj Karlo IV osnovao univerzitet u Pragu, Karlov univerzitet, prvi univerzitet u centralnoj Evropi.

Učitavanje
Selektuj događaj -
U Splitu izbila velika epidemija kuge koja je kako opisuje splitski kroničar Kutej "mahom ubijala muškarce i žene, stare i malene".

Učitavanje