Selektuj događaj -
Rođen Ibn Haldun, filozof arapske skolastike.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rođen Jovan V Paleolog (grč. Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος), vizantijski car.

Učitavanje