Selektuj događaj -
Umro Edvard I Dugonogi Plantagenet (engl. Edward Longshanks), engleski kralj.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Kralj Filip IV. uhitio je sve francuske templare, navodno zbog krivovjerja. Red je raspušten pet godina kasnije.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Švajcarska Konfederacija je proglasila nezavisnost od Austrije.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Prema legendi, Viljem Tel (njem. Wilhelm Tell) je strijelom skinuo jabuku sa sinove glave.

Učitavanje