Slika Selektuj događaj -
U Zagrebu je održan prvi poznati sabor, sa sačuvanim zapisnikom i zaključcima. Tada je utvrđen i naziv sabora: Opći sabor čitave kraljevine Slavonije (Congregatio Regni tocius Sclavonie generalis), a njegove se odluke nazivaju statuta et constitutiones (odredbe sa zakonskom snagom). Odluke Sabora svojim pečatom potkrepljivao je ban.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Izborom grofa Rudolfa von Habsburga za kralja Svetoga Rimskog Carstva njemačke nacije, okončana je svađa oko prijestolja. To je bio početak uspona Habsburgovaca na položaj najmoćnijega njemačkog plemstva, koje je gotovo neprekidno do 1806. vladalo Carstvom.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Izborom grofa Rudolfa I Habsburga za kralja Svetog rimskog carstva, okončana je svađa oko pristola. To je bio početak uspona Habsburgovaca na položaj najmoćnijeg nemačkog plemstva, koje je gotovo neprekidno do 1806. vladalo carstvom.

Učitavanje